Bokashi Kompostu

Volkan Dündar ile
19 Ekim 10:00 - 14:00
15 Şubat 10:00 - 14:00

Bokashi kompostu Kore dahil Uzak Doğu'da ve Japonya'da toprağı güçlendirmek için yüzyıllardır geleneksel olarak kullanılan, günümüzde şehirlerde de kolaylıkla uygulanabilecek bir kompost yöntemidir. Sistem, anaerobik ortamda yaşayan, yararlı mikroorganizmaların çalışması ve organik atıkları fermente ederek dönüştürmesine dayalı bir nevi çöp turşusudur, evde turşu yapımı, kefir yapımı ve mısır silajı yapımı ile aynı prensiplere dayanır.
Geleneksel yöntemde, orman toprağındaki yararlı doğal mikroorganizmalar (YDM) toplanır, kültürü yapılarak çoğaltılır ve organik atıklar bu kültürle işlenir. Yararlı Doğal Mikroorganizmalar (YDM) aslında simbiyotik, antioksidan mikroorganizmalar (SAM) topluluğudur. Esas olarak laktik asit bakterileri (LAB) ve mor sülfürsüz fotosentetik bakterilerden oluşur. 'Saccharomyces Cerevisiae'gibi bazı yararlı maya mantarları da bu karışımda bulunur.
Bokashi kompostu yapmak için, laktobasil kültürünü üretmek, ya da hazır ticari etkin mikroorganizma çözeltisini kullanmak mümkün.
Sonraki adımda, bokaşi turşusu toprağa gömülebildiği gibi kompost solucanları ile de dönüşümü sağlamak mümkün.
Atölyede değinilecek temel konu başlıkları:
- Bokashi nedir?
- Etkin / yararlı mikroorganizmalar
- Neden bokashi kompostu?
- Etkin / yararlı Mikroorganizma üretimi
- Bokashi kovası yapımı
- Bokashi kovasının kullanımı
- Bokashi kompostu
- Bokashi serumu
- Etkin / yararlı mikroorganizmadan türetilen diğer ürünler ve kullanım alanları
- Zararlılara karşı önlem olarak etkin / yararlı mikroorganizmalar
- Etkin / yararlı mikroorganizmalarla taze otlardan kompost çayı yapımı
- Etkin / yararlı mikroorganizmaların diğer kullanım alanları
Bu kursun amacı akşam evinize döndüğünüzde kursta öğrenilenleri organik mutfak atıklarınızı kullanarak uygulamaya başlayabilmenizdir. Bu amaçla sizler için yeteri kadar 'Etkin Mikroorganizma Sıvısı've 'Bokashi Kovası'hazırlamaya çalışacağız.
Bokaşi kompostu yapılabilmesi için 30 LT'lik demir çemberli mavi gıda bidonu tercih etmemizin nedenleri:
• Gıdaya uygun plastik kullanıldığı için
• Kapağı hiç hava kaçırmadan tam kapanabildiği için
• Uzun ömürlü olduğu için
Bokaşi kompostu yapımına uygun şekilde musluğu takılmış, içerisine delikli plastik tabak yerleştirilmiş bidonlardan almak isterseniz formda belirtmenizi rica ederiz. Bokaşinin bekleme süresi sırasında atıklarınızın boşa gitmemesi için 2 setle çalışılmasını önermekteyiz.