Ekolojik Ev Tasarımı

Hossein Sadri ve Senem Zeybekoğlu ile
07 Eylül 10:00 - 18:00

8.7 Milyon türün 3.5 Milyar yıldır yaşadığı yer yüzünün yeni misafiri olan Homo Sapiens, bir insan türü olarak 200 bin yıldır evcilleştirerek ve evcilleşerek kendine dünyada yer açmaya çalışmaktadır. Farklı iklimsel, coğrafi ve biyolojik koşullara göre bin yıllardır deneyimleyerek ve doğadan öğrenerek elde ettiği yerleşme kültürünü önce 'tarım devrimi'ardından da 'endüstriyel devrim'neticesinde kaybetmeye başlamış, doğadan kendini koparmaya ve doğa kurallarını çiğneyerek yaşamaya girişmiştir. Bunun sonucunda ise hem kendi türünün hem de birçok başka türün sonunu getirecek büyük bir suç işlemiştir. 2. doğa olarak da adlandırılan, insan türünün ortaya çıkışından sonraki Antroposen dünya acil rehabilite edilmeye muhtaçtır. Bunun için kendi yaşamımızı, tüm canlılarla ve yeryüzüyle ilişkimizi yeniden düşünmeye ve bu ilişki biçimlerini yeniden örgütlemeye ivedi olarak başlamamız gerekiyor. Tasarım biliminin bileşenler arasındaki ilişkileri oluşturma becerisine dayanarak, bu bir günlük eğitim programı insan ve tüm canlıların (insan+) habitatlarını yaşamı canlandırıcı bir şekilde düşünmek ve tasarlamak konusunda giriş yapmayı hedeflemektedir.

Tartışılacak konular:
Evimiz olarak Yeryüzü
Evimizin Yeri
Evimizin Yaşayanları
Evimizin ömrü
Evimizin Yapısı
Evimizin İhtiyaçları
Evimizin Ayak İzi