Permakültüre Giriş

Orman6 ile
28 Eylül 10:00 - 29 Eylül 18:00

Dünyayı ve insanı gözeten bir yaşama hazır mısınız?
Kendi kendine yeterliliği temel alarak içinde bulunduğumuz çevreyi ve hayatı nasıl zenginleştiririz? Tüm bu konuların konuşulduğu bir dünyaya adım atmak için sizi bekliyoruz.

Permakültür, insani ihtiyaçları karşılarken çevreyi tüketmek, yok etmek yerine onu besleyip onaran ve bu sayede devamlılığı olan sistemler yaratmayı amaçlayan bir tasarım bilimidir.

Permakültüre Giriş Kursu, doğayla ve tüm canlılara birlikte çalışma ve yaşama felsefesini öğrenmek isteyen ve permakültürün ne olduğunu merak edenler için 2 günlük bir tanışma/giriş niteliğindedir. Bill Mollison'un 'Permakültür: Bir Tasarımcı Kılavuzu'kitabında yer alan konuları ele alan kurs aynı zamanda 72 saatlik Permakültür Tasarım sertifikası (PDC) kursunun da bir özetidir.

Kurs Programı:
1. Gün
10:00 - 11:30 Tanışma / Dünyamızın Durumu ve Olumsuz Kanıtlar
12:00 - 13:30 Permakültür Etiği ve İlkeleri
13:30 - 14:30 Yemek Arası
14:30 - 16:00 Temel Kavramlar ve Tasarım Yöntemleri (Etkin Enerji Kullanımı)
16:30 - 18:00 örüntü Kavramı

2.Gün
10:00 - 11:30 İklimsel Etkiler / Toprak
12:00 - 13:30 Su Yönetimi
13:30 - 14:30 Yemek Arası
14:30 - 16:00 Gıda Ormanı Tasarımı / Hayvan Sistemleri
16:30 - 18:00 Şehirde Permakültür / Kent ve Topluluk Stratejileri / Kapanış